Doğum

Doğum Müstakbel anne ve babalar, çocuklarının nerede dünyaya gelmesini istediklerini düşünmeye başladıklarında, prensip olarak şu soru sorulur: Hastanede mi doğsun? Ya da evde veya doğum merkezinde / ebe muayenehanesinde mi dünyaya gelsin? Her iki seçenek için de birçok iyi neden vardır. Bu bağlamda hem güvenlik hem de ortamın atmosferiyle ilgili sorular başlıca birer rol oynamaktadır. Ayrıca birçok müstakbel anne ve baba için, doğum ve bebekle geçirilecek ilk zamanla ilgili olarak kendi düşünce ve isteklerinin dikkate alınması önemlidir.
Bunun anlamı şudur: Her hamile doğumdan önce, kendisini hangi şartlar altında güvende ve iyi bakım altında hissettiğini ve tıbbi bakımın kendisi için ne kadar önemli olduğu konusunda bir fikre sahip olmalıdır. Normal bir hamilelik süreci ve anne ile çocuğun sağlığı hastane dışında doğum yapabilmenin ön koşullarıdır. Hastane dışında doğum yapılmasına engel teşkil eden risklere örnek olarak şunlar sayılabilir: Çoklu gebelikler, bebeğin doğum sırasında ters gelmesi, erken doğum veya ağır metabolik hastalıklar. Risklere ilişkin değerlendirmeler ve risklerin kapsamını her zaman ebenizle ve doktorunuzla nesnel bir şekilde görüşmelisiniz.

Doğuma ilişkin ebelik hizmetleri:
Hastanede verilen doğum yardımı, hastanede ebeniz eşliğinde doğum, doğum merkezinde veya bir ebe muayenehanesinde verilen doğum yardımı, evde doğum ve düşük veya ölü doğum halinde yardım.

Daha fazla bilgi icin bu Internet Sitesinden www.bhlv.de Bavyera Eyaleti Ebelik Birliginden bilgi edinebilirsiniz.
http://www.bhlv.de