Loğusalık

Bebeğin doğumundan sonra lohusalık dönemi başlar. Lohusa bakımını doğum mekânından ve doğum sürecinden bağımsız olarak ebe tarafından gerçekleştirilmeye başlanır.
Sekiz hafta süreli lohusalık dönemi, hamilelik ve doğum sonra fiziksel ve ruhsal bir dinlenme sürecidir. Bu dönem bir oryantasyon süreci işlevi görmekte olup, netice itibariyle annelik ve ebeveynlik gerçeğine giriş yapmak anlamına gelmektedir.
Ebenin sunduğu lohusalık dönemi bakımı yeni aile için son derece yararlıdır. Sağlık sigortaları da bundan dolayı ebelerin verdiği ev ziyaretleri hizmetlerinin masraflarını, doğumdan sonraki azami sekiz haftaya kadar karşılamaktadır. Hatta doğumdan sonraki ilk on gün içerisinde her gün yapılacak ev ziyaretlerinin masrafları dahi karşılanmaktadır. Bu hizmetler, bebeğin nerede ve ne şekilde doğmuş olmasından bağımsız olarak verilmektedir. Çocukları doğumdan önce, doğum esnasında ve doğum sonrasında ölen kadınlara da, ölüm nedeni ve gebelik haftasından bağımsız olarak ebe tarafında lohusalık bakımı hizmeti sunulur.
Doğumdan sonraki ilk sekiz hafta içerisinde anne ve çocuğa hastanede veya evde bakım hizmeti verilmesi. Çocukta tedbir amaçlı muayene (U1) ve grup rejenerasyon jimnastiği.

Lohusalık bakımı şu hizmetleri kapsamaktadır:
Çocuğun bakımı ve beslenmesinde rehberlik ve danışmanlık, emzirmede rehberlik ve danışmanlık, emzirmede yaşanan sorunlarda yardım ve lohusalık sürecinin gözlemlenmesi (rahim rejenerasyonu, göbek bakımı, aile planlaması, pelvik tabanı jimnastiği vs.)

Daha fazla bilgi icin bu Internet Sitesinden www.bhlv.de Bavyera Eyaleti Ebelik Birliginden bilgi edinebilirsiniz.
http://www.bhlv.de